Landsbyportalen > Lokalt > Solbjerg > Om Solbjerg
Sidste nyheder

2013-07-10:

2013-07-09:

2007-12-27: " Om Solbjerg kirke og den ejere på Wiffertsholm"

Om Solbjerg

  Solbjerg er en smuk lille landsby godt 3 km. syd for Bælum. Byen ligger lige neden for kirkebakken og godt i læ for vestenvinden. Fra kirken  er et pragtfuld udsyn ikke blot over byen, men også til de omkringliggende skove.  Mod vest får man tillige et glimt af heden og vender man blikket mod øst ligger "Lille Vildmose", der i fordumstid gik tæt ind til Solbjerg.

Gennem mange år gravede man her tørv og  fandtes  en større spagnumproduktion sted. Nu er store områder af mosen  dog  fredet  og omdannet til et  naturreservat  Her kan man bl.a. møde  vildsvin,  kronhjorte og ørne samt  se en koloni af skaven. og  er man heldig    kan  man  bl.a. se      de  store  ørne     svæve    på udkik  efter    føde .        Ser  ser man videre i nordøstlig retning finder man   Muldbjergene, der rager op godt 20 km. borte - ved Kattegat, hvis vand også kan skimtes.

 Solbjerg fylder ikke meget på landkortet. Den består af godt 100 husstande med omkring 200 indbyggere   og  en bebyggelse, der rummer både gamle og nyere huse og gårde.  Der er ikke mange selvstændig næringsdrivende tilbage . Tidliger var der liv på bøndergårdene samt   i byens nu nedlagte  kommuneskole.  Her  er i stedet oprettet en privat  spicialskole  Der var  tidligere  4 dagligvarebutikker, et bageri,  en smedie,  en murer og et par  tømrevirksomheder  samt mekanikerværksted.    Alt ialt  hvad en landsby  havde  og har  brug for i det daglige. Det er nu fortid. Udviklingen er gået her som  for de fleste landsbyer.   Landbrugsbedrifter er lagt sammen og drives som   som stordrift.,       nogle med tilhørende juletræsproduktion.       Der  er  derfor også  sket  en    befolkningsnedgang.     Kundegrundlaget    og dermed  indtjeningen  for      dagligvareforretningerne  og    de  forskellige    servicevirksomheder     blev   efterhånden  for lille ,  hvorfor   de        stille og  rolig    så   sig nødsaget     til  at  ophøre           

 

Tidligere gik privatbanen "Aalborg-Hadsund" gennem Solbjerg. Her kørte det dengang legendariske  damplokomotiv "Hadsundpeter", forspændt gods og personvogne, og bragte varer og passagerer sikkert frem til deres bestemmelsessteder langs ruten, men selve byen måtte nøjes med et trinbræt og et signal man selv skulle betjene.  Byens    jernbanestation med tilhørende posthus,  blev af forskellige årsager placeret ca.2 km.- sydøst for byen, - ved det daværende savværk. Omkring  stationen  opstod Solbjerg Stationsby, som en knopskydning .  Stationsbyen  voksede   efterhånden til   omkring 25  husstande.   endda  med  egen  købmandsforretning  i en lang årrække , smukt beliggende tæt på Ravnborgskoven. Her  finder man  idag   en større  brændsels handel,  der hovedsagelgit  sælger træ  til  brændefyr og lignende

 Aalborg-Hadsundbanen og dermed også  stationen er for længst nedlagt, men på   den  tidligere  banestrækning, der snor sig gennem Østhimmerlands kønne landskab, fra Aalborg til Hadsund, er i stedet  anlagt    en   asfalteret cykelsti, hvor der med passende mellemrum er anlagt  rastepladser med borde og bænke. Ligeledes er der mellem Solbjerg og Bælum anlagt en lille teltplads med bålsted, , toilet og vand samt bivuaker til fri afbenyttelse.

  Solbjerg er dog ikke afsondret af den grund.

 Ikke mindre end 5 veje fører til byen, alligevel er der i dag.  kun busforbindelse gennem byen to gange dagligt mod førhen en snes daglige forbindelse til henholdsvis Hadsund og Aalborg .

Desværre mærker man i dag  at byen sammen med  fire-fem  større og mindre  nabolandsbyer, der  ligger i den østligste del af Rebild kommune,  har  dårlige busforbindelser  - eller slet ingen - til den øvrige del af kommunen.   Det har  den konsekvens, at  det   der  kunne og burde  være en sammenhængende helhed       halter bagefter    på vigtige områder,  bl.a.  handelsmæssigt.   Derfor er Hadsund og Aalborg, som et paradoks, blevet  de 2 vigtigste indkøbsbyer     for  indbyggerne   i denne   del af   kommunen, når man  ser  bort  fra  de  vare man    kan købe lokalt i henholdsvis  Bælum og Terndrup.

  Graverhusene, beliggende  næsten som en lysning i skoven,  små 2 km. syd for Solbjerg med sine enkelte gårde og store og små huse langs den gamle snoede vej, er en køn lokalitet, der hører med i beskrivelsen af egnen omkring Solbjerg,    Her har institutionen "No Name"  til huse.  En social pædagogisk institutin for unge.  Her kan man eksempelvis overvære cirkus med de unge som aktører. Man har  også mulighed for  vægklatring under kyndig vejledning  samt gennemtrave "overlevelsesbane".

 De fem velholdte godser:  Ny Wiffertsholm, Gl. Wiffertsholm  Porsgården, Ravnborg og Fredenslund, der med sine store jord- og skovarealer omkranser Solbjerg mod syd og øst hører også med ind i billedet. De fem godser gav tidligere arbejde til mange af familierne i Solbjerg  og  Graverhusene  i  såvel ved landbruget samt i deres tilhørende skovbrug. 

   Børn trives i Solbjerg. Aktiviteterne    foregår bl.a  i og ved  Bælum-Solbjerg spejdernes borg, der førhen var  idrætsforeningens  klubhus.  På de førhen flittig brugte  boldbaner   er der  plantet buske og træer  og anlagt jordvolde. Her  er rigeligt plads til både lejr og bålplads for spejderne, og fungere således  også som en  anderledes tumleplads for byens børn, der ønsker andet end boldspil. Pladsen står  derfor til fri afbenyttelse for alle byens børn     Idrætsforeningens aktiviteter er i stedet flyttet til Bælum. 

 På pladsen  tænder borgerforeninge også  sit  årlige Sante Hans bål og afholder sin legendariske "Pinsefest" hvor man rejser den   for byens så traditionsrige "Majstang".  En ældgammel østhimmerlandsk tradition, der her  stadig holdes i hævd, ligesom i     mange  af    nabolandsbyerne.     Majstangen  er en  hyldest til frugbarhedsgudinden.

Solbjerg Borgerforening  er drivkraften til de fleste aktiviteter, der foregår i byen . Bl.a. ejer og driver  den  byens meget benyttede forsamlingshus, med dens to smukke og velholdte festsale,. der kan lejes af alle og indeholder de facaliteter et godt arrengement har brug for, - så som komplet service til 120 personer, opvaskemaskine m.m. og ikke at forglemme en cene til underholdning af forskellig art. I forsamlingshuset afholder foreningen også sine egne arrangementer,

   Borgerforeningen søger  også  at varetage byens ve og vel   bl.a. gennem en god dialog med de kommunale myndigheder.  En af Borgerforeningens initiativer har, i samarbejde med kommunen.  bl.a været byens forskønnelse -  ved at stå i spidsen for, - med frivillig arbejdskraft at få anlagt et smukt torv midt i byen med blomster, buske og træer, borde og bænke.       Borgeforeningen         sørger  også   for       vedligeholdelse   af  byens     flagalle ,             og  sørger  for   opsætning af  de mange flagstænger  og  flag     til  påske  og pinse       samt       konfirmation-   Et  virkelig smukt  sy,  når    der  er       flagalle    langs  alle  byens  gader og stræder   

    Man udlåner   også  flagene     til     private      begivenheder    som f.eks.   bryllup   og sølvbryllup mod  et  mindre beløb, når blot man henvender sig til Borgerforeningen      en uge  før begivenheden        

   På et areal, stillet til rådighed af spejderne, har Borgerforeningen -  opsat gynger og sandkasse, der står til fri rådighed for alle.   På pladsen , som på byens torv ,  er der  opstillet borde og bænke,   hvor man   kan tage sig en snak  eller   et  fortjent hvil.  og   med disse    som udgangspunkter kan  turister  stifte nærmere bekendskab med byen

Man må ikke snyde sig selv ved ikke at aflægge kirken og den smukt anlagte kirkegård et besøg. I våbenhuset ligger  en gratis brocure med en kort beskrivelse af kirken og for et mindre beløb kan desuden  købes en bog   om dens spændende historie,   og træffer man graveren     svarer han gerne på yderligere spørgsmål-  (Bogen kan også læses på Bælum - Solbjerg kirkers hjemmeside)                                Dette var kun en kort beskrivelse af Solbjerg og omegn. Aflæg den selv et besøg og nyd den smukke natur den ligger midt i.

Nyeste billeder


Majbøg 2006, Solbjerg

Sidst opdateret 22-01-2016
Sitemap - Powered by TownPortal 0.6