Landsbyportalen > Lokalt > Lokalrådet > Medlemmer > Medlemmer af lokalrådet

Medlemmer af lokalrådet

Formand: 

Bente Søgaard

Næstformand: 

Allan Rank

Sekretær:

Marie-Louise Melgård 

Kasserer: 

Kasper Kjær Jensen

Medlemmer:

Marianne Riise

Henrik Bundgård

Jesper Spleth Lunøe

Thomas Korup Nielsen

Frank Jeppesen

Supleanter:

Elise Pedersen

Poul Thøis Madsen

Tommy Jensen

Revisor:

Erik Lassen

Revisorsupleant:

Michael Rapp

Sidst opdateret 27-01-2017
Sitemap - Powered by TownPortal 0.6