Landsbyportalen > Lokalt > Historie > Jernstøberi > C.F. Nielsens maskinfabrik a/s

C.F. Nielsens maskinfabrik a/s

Maskinfabrikkens grundlægger C.F. Nielsen Efter i slutningen af det forrige århundrede at have gået på valsen i Europa bosatte C.F. Nielsen sig i 1889 i Bælum, hvor han købte en smedie med det formål senere at starte et jernstøberi. Produktionen af støbegods begyndte i 1892 og i de følgende år voksede virksomheden til at være landsdelens betydeligste af sin art. Produktionen omfattede bl.a. støbning af kakkelovne, komfurer og staldvinduer, samt reservedele til landbrugsmaskiner, vindmøller m.m. I forbindelse med fremstilling af støbegods påbegyndtes produktionen af forskellige landbrugsmaskiner f.eks. tærskeværker, halmpressere og hakkelsmaskiner. Som trækkraft til disse maskiner blev der konstrueret og fremstillet en encylindret, lodretstående petroleumsmotor.

I 1934 afgår C.F. Nielsen ved døden og sønnerne Niels og Christen Nielsen overtager herefter virksomheden. Tiderne har ændret sig og støberiet bliver nedlagt i 30'erne. Virksomheden videreføres nu som maskinværksted med reparation og salg af landbrugsmaskiner og traktorer. Ved køb af nye og større værktøjsmaskiner blev det herefter muligt at fremstille forskellige maskiner til industrielle formål. Produktion af afvandingspumper blev ligeledes påbegyndt.

Efter Christen Nielsens død i 1971 overtager hans søn Gorm Nielsen firmaet. I de senere år er fremstilling af maskiner og maskinanlæg øget væsentligt og det bliver herefter nødvendigt at flytte til større produktionslokaler.

En ny fabrik, der i 1974 bliver opført udenfor bygrænsen, giver nu sammen med indførsel af ny teknologi mulighed for at produ'cere langt større maskinanlæg og special maskiner til mange formål. Firmaets egenproduktion af briketpressere, knuseranlæg og siloanlæg udgør nu den væsentligste omsætning, da maskinerne gennem de senere år er blevet solgt over det meste af verden. Efter at firmaet har været i familieeje gennem 114 år afhænder Gorm Nielsen det i 2002.

Nyeste billeder


billede2

billede1

Sidst opdateret 17-11-2005
Sitemap - Powered by TownPortal 0.6