Efterskrift

Undertegnede føler – her efter Henry Jensen`s død i efteråret – trang til at komme med et par afslut-tende bemærkninger - efterskrift om man vil.

Jeg havde fundet de ovenstående 5 sider frem forleden, og da jeg læste de sidste par linjer: ”- hvor jeg glæder mig over, at mine virksomheder stadig lever videre …osv”, måtte jeg altså til skrivemaskinen!

Der er nemlig desværre sket det, at den ene af H.J.`s virksomheder blev lukket ned pr. 1. november i år, hvilket blev offentliggjort først i september, og jeg er meget ked af, at han skulle opleve sin foderstofforretning på Østre Skovvej blive lukket i 40-året for bygning af det første pakhus på adressen !!

Jeg har været den daglige leder siden november 1992 (før da havde Leif Torp, Bælum været leder i mange år, og han var også ansat hos H.J. i sin tid), så jeg kender baggrunden for lukningen, og  må måske tage min lille del af skylden for at afdelingen blev bortrationaliseret her i efteråret (?), men der er - heldigvis - andre og større faktorer, der spiller ind.

Som i H.J.`s beskrivelse har foderstoffen været ejet af Korn- og Foderstof Kompagniet (som ejedes af Norsk Hydro) fra 1977, og det var den frem til 1. december 2002, da Hedegaard i Nørre Sundby overtog den (sammen med en del andre afd. mm. fra det nu hedengangne KFK), og set over alle årene havde der været en særdeles positiv udvikling i omsætning og indtjening – frem til starten af det nye årtusinde.

Her skete der pludselig dette, at KFK for vist nok første gang havde underskud, og da der samtidig var store rationaliseringer i gang i landbruget, valgte man i KFK at foretage en gennemgribende rationalisering og effektivisering i firmaet, samtidig med at en ny adm. direktør var tiltrådt efter at forgængeren var gået på pension.

Netop som man var begyndt på dette, bekendtgjorde Norsk Hydro at man ville sælge KFK, og hvis ikke der var uro og usikkerhed i firmaet i forvejen, ja så blev der det i hvert fald nu! Hvem mon ville købe os, hvornår kunne det ske og hvem af os ville blive fyret osv. osv.
Man lukkede afdelinger og fabrikker, man skruede avancerne meget op, og man udsatte kunderne for nogle krav, som var temmelig uhørte i branchen, så et temmelig stort omsætningsfald på lands-plan de følgende par år var uundgåelig – og det slap vi heller ikke for i Bælum!
SÅ blev vi solgt – KFK blev delt mellem 8 forskellige danske grovvarefirmaer – andels- og privatejede, og den handel er et stykke danmarkshistorie i sig selv. Vi i Bælum var glade for at komme med i Hedegaard, dog vidste vi inderst inde godt, at det nok ikke var bedre end noget andet, pga. at der lå en ”gammel” Hedegaard-forretning så tæt på som i Skelund – kun 11 km væk.
Vi vidste jo, at antallet af heltidslandbrug raslede ned med stor fart, så det var kun et spørgsmål om tid, inden den ene afdeling måtte lade livet. At der så gives en chance på mindre end et år til at ven-de de 2 foregående års trælse udvikling – samtidig med de endnu hurtigere lukninger af landbrug – ja, det har indtil nu ført til, at Henry Jensen`s foderstofforretning kun har sæsonåbent i det kommende år. Hvad der sker herefter, kan der kun gættes på i skrivende stund.

H.J. havde jo også en købmandsforretning, og den er der stadig masser af liv i – og heldigvis for det. Den drives i dag af Søren Torp her fra Bælum – som for øvrigt er søn af tidligere omtalte Leif Torp – og hvis vi Bælum`ere nu kender vores besøgelsestid, bliver vi ved at have en driftig køb-mand her i byen!

Så har jeg kun eet hjertesuk tilbage: For et par år siden da jeg gik oppe på Torvet her i Bælum, fik jeg den idè, at man burde døbe Torvet om, og kalde det ”Henry Jensen`s plads”.
Jeg tænkte her på, hvor meget Henry havde gjort for byen og byens foreninger, og især vedr. Fjern-varmeværket tænker de fleste nok på ham – især når vi skal betale vores varmeregning! Men også foreninger uden for byen har H.J. været aktive i og dermed været med til at sætte Bælum på land-kortet igen.
Det var også her på Torvet, at H.J havde sin forretning fra start af, og desuden ligger en afdeling af Spar Nord her, som H.J. har været bestyrelsesformand for.

Men jeg kunne ikke tage mig sammen til at kontakte de hertil kompetente politikere ang. et evt. navneskifte, så tiden gik og ideen forsvandt igen. Først nu ved Henrys død dukkede den op igen, det ærgrer mig meget, at jeg ikke gjorde noget i tide.
Men bedre sent end aldrig, så skulle en eller flere af vores politikere læse dette og synes ideen er god – ja, så er bolden hermed givet op.

Bælum, december 2003

Carl Henrik Ulrichsen

Sidst opdateret 08-01-2004
Sitemap - Powered by TownPortal 0.6