Landsbyportalen > Lokalt > Historie > Købmands-gården > Om købmand Henry Jensen, Bælum

Om købmand Henry Jensen, Bælum

Den følgende ordret gengivne fortælling, ”Den Gamle Købmandsgård”, er i vinteren 2000/2001 skrevet af forhenværende købmand Henry Jensen, Bælum, og er en fortælling om den købmandsbutik som H.J.`s far overtog her i Bælum, og som H.J. siden har videreudviklet til en større virksomhed.

Den er skrevet til Torben Munch, Bælum, som på det tidspunkt skulle bruge det til en opgave i for-bindelse med sin skolegang, og det var nærliggende for Torben at spørge H.J., da Torbens far, Per Munch, i mange år havde været ansat hos H.J som kommis og senere salgskonsulent i foderstoffor-retningen.

Af  samme grund har H.J. utvivlsomt heller ikke tøvet et sekund med at gå ombord i opgaven, for at være ”under H.J.`s vinger” (som Per jo var) kunne sagtens dække mere end én generation!

Skønt der været megen travlhed gennem årene har vist ingen, som har gjort noget eller virket for H.J. nogensinde gået forgæves efter hjælp af den ene eller anden slags.

Sådan et menneske var Henry Jensen også!

Denne side samt efterskriftet er her efter Henry Jensen`s død, skrevet i forbindelse med at jeg vil overlade H. J.`s fortælling til de lokalhistorisk interesserede mennesker her i byen, men syntes der manglede lidt historie for fuldstændighedens skyld. Desuden håber jeg, at Østhimmerlands Folkeblad vil bringe det i avisen i nærmeste fremtid.

Begge dele er sket med tilladelse fra Henry Jensens søn, Anders Jensen, Terndrup.


Sidst opdateret 08-01-2004
Sitemap - Powered by TownPortal 0.6