Landsbyportalen > Lokalt > Udvikling > Nyheder > Borgernes egen plan for Bælum

Borgernes egen plan for Bælum

100.000 KRONER: Firmaet Grobund skal hjælpe byen til et samlet skriftligt overblik

  • Artikel i nordjyske mandag d. 11-06-2007 efter tilsagn af tilskuddet sidst i maj

Af Margit Sig

BÆLUM: Bælum Borgerforening har søgt og fået 100.000 kr. fra Indenrigsministeriet til bedre markedsføring af byen og udvikling af samarbejdet mellem foreningerne.

Og pengene skal bruges hos firmaet Grobund i Hobro, der vil lede borgerne igennem den proces, der skal munde ud i et konkret stykke papir: ”Borgernes udviklingsplan”.

Det har Bælum Borgerforening, Bælum-Solbjerg Idrætsforening og byforskønnelsesudvalget netop besluttet, fortæller Allan Rank, formand for borgerforeningen:

- Der foreligger slet ikke et sådant samlet materiale for Bælum i forvejen. Vi har en masse historisk materiale om Bælum, for der er virkelig meget historie i byen. Men vi mangler sådan et katalog over borgernes ideer til byens fremtid, altså ikke en kommuneplan, men borgernes egen plan, understreger Allan Rank.

Derimod har forskellige aktive lokale foreninger og grupper af borgere arbejdet med forskellige projekter, og den store idé med den nye plan er at samle kræfterne og få et overblik.

- Så har vi også noget at gå videre med over for kommunen og andre eksterne parter, men også over for hinanden, siger Allan Rank.

Ikke noget halvt noget

Sådan noget kunne folk i byen måske godt tumle med selv, siger Allan Rank:

- Men så ville det altid blive noget halvt noget - bundet op på frivillig arbejdskraft. Det bliver lidt noget andet, når der kommer en mødeledelse udefra. De skal også hjælpe os med at involvere relevant fagligt personale som for eksempel en arkitekt eller en grafiker, så vi kan få visualiseret vores ideer og få lavet et ordentligt materiale, siger Allan Rank.

Det var i øvrigt Jørgen Krogh Hessellund fra Grobund, der lavede ansøgningen til ministeriet sammen med Allan Rank.

- Det var en utrolig god nyhed, at vi havde fået de 100.000 kr., selv om vi havde søgt cirka det dobbelte. Men Ejvind Lassen og Jørgen Krogh Hessellund fra Grobund har givet os et tilbud på godt 100.000 kr., og for de penge kan vi i hvert fald få et konkret stykke papir, vi kan bruge til noget, siger Allan Rank.

Stormøde i september

Ifølge tidsplanen skal udviklingsprocessen gå i gang med et stormøde i begyndelsen af september, hvortil byens foreninger inviteres. Men formentlig også alle interesserede borgere i øvrigt.

På mødet skal nedsættes forskellige fokusgrupper, der kan arbejde videre med de emner, der nu kommer frem på mødet. Det kan være for eksempel om nye byggegrunde, udearealer til skolen, renovering af stationspladsen eller mange andre ting.

Når grupperne har arbejdet hen over efteråret og vinteren, bliver der en fælles opsamling i begyndelsen af det nye år.

Foreløbig handler projektet om selve byen Bælum og ikke omegnsbyerne som for eksempel Solbjerg og Smidie.

- Der er i hvert fald ikke lagt op til, at de SKAL med. Og jeg tror egentlig, at vi holder os til, at det denne gang handler om Bælum by alene, siger Allan Rank.

Over sigt

Sidst opdateret 01-11-2007
Sitemap - Powered by TownPortal 0.6